Category Archives: JavaScript

Respondify producerar quiz åt RealStars

Idag lanserar vi en webbaserad quiz baserad på Respondify’s frågesportskoncept Quizkey åt RealStars. RealStars är en ideell organisation som arbetar mot prostitution och trafficking, och ser Fair Sex Quiz som ett komplement för att på ett engagerande sätt öka kunskapen … Continue reading

Posted in JavaScript, Quizkey, Referens | Leave a comment

Respondify producerar quiz åt Essity

Under hösten har vi producerat en quiz åt Essity med syftet att på ett engagerande sätt öka kunskapen om Essitys verksamhet runt om i världen hos Essitys anställda. De anställda får testa sina kunskaper genom att svara på frågor uppdelade … Continue reading

Posted in JavaScript, Quizkey, Referens | Leave a comment

Respondify bygger webbshop åt Gröna gårdar

Gröna gårdar säljer ekologiskt kött från djur som går på naturbete på ett 40-tal gårdar. Gröna gårdar hade en rad specifika krav avseende logistik och lager som behövde uppfyllas, och valet föll därför på att skräddarsy en egen lösning ovanpå Pimcore, med en … Continue reading

Posted in JavaScript, Pimcore, Referens | Leave a comment

Creating a dojo.store.JsonRest backend server using ZendFramework (PHP)

Dojo & Zend Framework logos

The Dojo Object Store API is the emerging standard for supplying data to dojo widgets. Based on the W3C’s IndexedDB object store API, that we will start seeing native browser support for as HTML5 gets adopted, it provides a solid, … Continue reading

Posted in JavaScript | Tagged , , , , , | 11 Comments

Using dijit.Tree with the new Dojo Object Store (dojo.store)

A dijit.Tree

A colleague asked me today how a dijit.Tree can be used with the new dojo.store architecture, which will supersede the legacy dojo.data architecture. Every tutorial he found on the web used ItemFileReadStore, which implements the old standard. Later that day … Continue reading

Posted in JavaScript | Tagged , , , | 9 Comments

Installing Persevere

Persevere Logo

Persevere is not a single monolithic web server like Apache. Rather, it’s a set of server apps – or JSGI middleware – working together. While this is very powerful in terms of flexibility and extensibility, it complicates the installation process. … Continue reading

Posted in JavaScript | Tagged , , , , | 2 Comments