Respondify producerar quiz åt RealStars

Fair Sex Quiz

Idag lanserar vi en webbaserad quiz baserad på Respondify’s frågesportskoncept Quizkey åt RealStars. RealStars är en ideell organisation som arbetar mot prostitution och trafficking, och ser Fair Sex Quiz som ett komplement för att på ett engagerande sätt öka kunskapen om och skapa opinion kring dessa frågor.

This entry was posted in JavaScript, Quizkey, Referens. Bookmark the permalink.