Respondify bygger webbshop åt Gröna gårdar

Gröna gårdar webbshop

Gröna gårdar säljer ekologiskt kött från djur som går på naturbete på ett 40-tal gårdar.

Gröna gårdar hade en rad specifika krav avseende logistik och lager som behövde uppfyllas, och valet föll därför på att skräddarsy en egen lösning ovanpå Pimcore, med en kassamodul byggd i Angular.

Samarbetet är långsiktigt och webshopen kommer utvecklas och förbättras fortlöpande.

This entry was posted in JavaScript, Pimcore, Referens. Bookmark the permalink.