NTEX väljer Respondify och Pimcore

NTEX är ett logistik och transportföretag som omsätter strax över en miljard. Företaget har växt i en rasande fart sedan starten för bara tio år sedan och är idag en av de främsta utmanarna inom transporter i Europa.

NTEX logotyp
NTEX landtransporter
NTEX flygtransporter
NTEX sjötransporter
NTEX 3PL

I och med detta har man också ställts inför utmaningen att kunna fortsätta vara flexibla och hålla en personliga kundkontakt, utan att bli en stelbent jätte.

Respondify fick helhetsuppdraget att ta fram en digital strategi, se över den grafiska profilen, producera en ny, sökmotoroptimerad responsiv webbplats åt företaget samt producera en ny internwebb för NTEX anställda och kunder.

I veckan lanserades den färdiga webbplatsen och de respektive landssajterna skall nu översättas och anpassas för de respektive landskontoren.

– Projektet har gått väldigt bra, och vi har nått våra uppsatta mål. Leverans och budgetmål har infriats med gott resultat. NTEX har valt att gå vidare med att utveckla en internwebb, säger Peter Åberg på NTEX.

Länk till webbplatsen: http://www.ntex.se

 

This entry was posted in Pimcore, Referens and tagged , , . Bookmark the permalink.