Respondify utvecklar e-kursplattform åt Meditationsguiden

Meditationsguiden EkurserMeditationsguiden är Sveriges största söktjänst för kurser i hälsa och avslappning, med en stark närvaro i sociala medier. Företaget har upplevt en ökad efterfrågan för att anordna kurser online, och Respondify fick uppdraget att tillsammans med kunden undersöka vilka olika strategier och tekniska tillämpningar som är lämpliga för att genomförandet. Då behovet av skräddarsydd funktionalitet varit stort rekommenderade vi en lösning baserad på Pimcore, eftersom plattformen lämpar sig synnerligen väl för detta.

Länk till sajten

This entry was posted in Pimcore, Referens and tagged , , , , . Bookmark the permalink.