Hur gör man en bra och framgångsrik smartphone app?

För att en app ska bli framgångsrik krävs två viktiga faktorer – attention och retention.

En attention-getter kan vara ett varumärke, en spännande ny teknisk innovation, en snygg ikon, snack/brus i sociala medier, en plats på någon topplista, uppmärksamhet i media mm. Den gemensamma nämnaren är att det är något som gör användaren medveten om att appen finns och lockar till nedladdning. Dessa effekter kan ofta vara självförstärkande.

Användarna är dock väldigt illojala mot nya appar – var fjärde app som laddas ner används bara en gång. Attention-getters är utmärkt för att få folk att ladda ner den, men det behövs en retention-faktor för att användarna ska återkomma till appen. Vad är det? Och hur skapar man det?

För att svara på den frågan, måste man ställa sig frågan ”vad är användarens motiv?” En app måste fylla ett syfte – tillfredställa ett behov. Här kan man se två tydliga huvudgrupper: nytto-appar och underhållningsappar. Gör man t.ex. en reklam-app som varken är nyttig eller underhållande är den dömd till att förpassas till ett liv i skuggan utanför topplistorna.

Lyckade företagsappar är ofta fokuserade mot att ge ett mervärde (nytta) till företagets kunder, vilket skapar retention. På detta sätt kan man skapa en ny kanal i företagets IT-strategi jämte hemsida, sociala medier mm. Exakt vad din apps syfte är beror på din idé, men om den varken erbjuder nytta eller underhållning bör du tänka om. Viktigt att komma ihåg är att det är användarna som ska tycka att den är nyttig eller underhållande – inte du eller ditt företag.

 

iPhone, Android eller båda?

iPhone-appar är inte kompatibla med Android och vice versa. Även om det finns vissa lösningar som kan göra hybrider, funkar dessa sällan bra för speciallösningar. Det betyder att man i regel behöver prioritera eller åtminstone välja en plattform att börja med.

Om du måste välja, finns det vissa saker att ha i åtanke:

  • Antalet iPhone-användare är större i Sverige än Android-användare, men globalt gäller det omvända.
  • Antalet Android-användare växer mycket snabbare än antalet iPhone-användare globalt
  • Betalningsviljan är större hos iPhone-användare

Om dina användare är internationella kan det även finnas andra plattformar att fundera på: t.ex. Windows Phone, Blackberry.

 

Fallgropar att se upp för

Vänta inte för länge innan du släpper din första version. Allting kan alltid bli bättre, någonstans måste du dra gränsen – och den går ofta tidigare än du tror. Man kan alltid släppa uppdateringar med ny funktionalitet. Det finns också en stor risk att de features du tror är viktigast för dina användare inte alls visar sig stämma. Som grundaren för LinkedIn uttryckte det: om du inte skäms för din första version har du väntat för länge!

Håll funktionaliteten enkel och prioritera bland önskemålen. Med för många funktioner tar utvecklingen mycket längre tid, och gör din app mycket dyrare att utveckla. Inget dödar en app lika effektivt redan innan lansering som en diger funktionslista. Hitta det viktigaste. ”Kill your darlings” och ”keep it simple”. En app som försöker göra allt blir sällan bra. Framgångsrika appar gör EN sak – men gör den riktigt bra.

Apple ställer en hel del krav på innehållet i din app. T.ex. kan nakenhet, grovt språk, och simulerat hasardspel göra att din app inte godkänns – oavsett inramning. Apple är dessutom inte alltid konsekventa i hur dessa regler tillämpas. Stäm av din idé med Apples guidelines så tidigt som möjligt.

Att publicera appen på App Store kan vara omständligt. Redaktionellt material måste förberedas, du måste vara medlem i Apples Developer Program, din app måste digital-signeras, du måste ha en support-kanal för dina användare. Slutligen ska Apple granska din app, vilket kan ta allt från ett par arbetsdagar upp till månader. Var försiktig med att prata specifika releasedatum, innan allt är godkänt av Apple.

Testa din app ordentligt innan du släpper. Gärna på en grupp som är representativ för dina användare. Nära och kära har t.ex. mycket mer tålamod och överseende med tekniskt strul än dina kunder. Få saker är så stressande som att vänta på att Apple ska granska dina buggfixar samtidigt som klagomålen strömmar in.

Observera hur dina testare interagerar med appen. Förstår de direkt vad de ska göra, eller måste du förklara? Går det att göra svåra moment enklare? God och genomtänkt användbarhet är ofta det som gör att användarna gillar appen, men inte kan sätta fingret på varför.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.